Godło Polski

Aktualności

Spotkanie z pracodawcami

Spotkanie z pracodawcami

21 lutego, z inicjatywy dyrektora szkoły Ryszarda Firleta i kierownika szkolenia praktycznego Joanny Kurek, odbyło się spotkanie dyrekcji i grona pedagogicznego z obecnymi i przyszłymi pracodawcami, którzy organizują i prowadzą praktyczną naukę zawodu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dyrektor Ryszard Firlet po przywitaniu gości, przedstawił zmiany w organizacji kształcenia zawodowego w świetle nowych uregulowań prawnych oraz perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w gminie Wronki. Następnie głos zabrała Joanna Kubiak, która omówiła strategię promocji szkolnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy i powiatu, jaką w tym roku szkolnym przygotował zespół ds. promocji szkoły.
Kierownik szkolenia praktycznego, Joanna Kurek przedstawiła wyniki nauczania uczniów klas zawodowych w roku szkolnym 2015/2016.
Gościem specjalnym była pani Anna Matuszczak z Państwowej Inspekcji Pracy, która omówiła wybrane aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy. Tematem wiodącym szkolenia była "Rewolucja pokoleniowa, a bezpieczeństwo pracy - Pokolenie X, Pokolenie Y".
Następnie zaproszeni goście omówili wspólnie sukcesy i porażki, jakie pojawiają się w trakcie pracy z młodocianym pracownikiem oraz wspólnie z dyrekcją, gronem pedagogicznym i panią Grażyną Kęsą, kierownikiem Cechu Rzemiosł Różnych.
Spotkanie z pracodawcami i omówienie zasad współpracy okazało się niezwykle ważne i potrzebne w zakresie realizacji Programu PO WER- Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec roku szkolnego.

  Spotkanie z pracodawcami Spotkanie z pracodawcami
Polityka Prywatności
E-Dziennik
Office365
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Brązowa tarcza
Facebook
Pracujemy z programem ZWCAD
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Czas Zawodowców
Do Pobrania
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerzy Szkoły

Amica - AGD : Lodówki, Zmywarki do naczyń, Kuchenki
Spomasz Wronki
Hotel Olympic Wronki