Godło Polski

Aktualności

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego

UE logo

6 czerwca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn."Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu

Szamotulskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 86 tys. zł., w tym kwota pomocy to 45,5 tys. zł.
Przedmiotem projektu jest budowa dwóch siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach (obejmująca 9 kpl. urządzeń) oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach (obejmująca 5 kpl. urządzeń).
Głównym celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru Puszcza Notecka oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ogólnodostępność obiektów oraz różnorodność urządzeń siłowych, tworząc dogodne warunki korzystania dla osób z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom do 25 r.ż.
Przewidywany termin zakończenia projektu: październik 2017 r.


W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Powiat Szamotulski podjął prace związane z budową ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki. 
Wraz z początkiem października br. podpisane zostały umowy z wykonawcami planowanych obiektów, którzy niezwłocznie przystąpili do powierzonych im zadań.

Wszystkie prace przebiegły sprawnie, toteż 10 października br. nastąpiło oficjalne odebranie siłowni zlokalizowanej na placu wewnątrzszkolnym naszej szkoły, gdzie zamontowano urządzenia typu: wyciskanie siedząc, wyciąg górny, orbitrek, jeździec, narty biegówki a także małą architekturę w postaci tablicy informacyjno – promocyjnej, kosza i ławek. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wronki do korzystania ze siłowni!

Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018
Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018
Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018
Budowa siłowni 2018 Budowa siłowni 2018    
Polityka Prywatności
E-Dziennik
Office365
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Brązowa tarcza
Facebook
Pracujemy z programem ZWCAD
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Czas Zawodowców
Do Pobrania
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerzy Szkoły

Amica - AGD : Lodówki, Zmywarki do naczyń, Kuchenki
Spomasz Wronki
Hotel Olympic Wronki