Godło Polski

Aktualności

Akademia Rainbow w Zespole Szkół Nr 2

Akademia Rainbow

Już od września 2019 roku rusza Akademia Rainbow w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach. Wielomiesięczne starania dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów o objęcie patronatem klas Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji animacja czasu wolnego zakończyły się spektakularnym sukcesem.

Polityka edukacyjna wiodącego touroperatora wycieczek i wczasów zagranicznych jest ściśle określona oraz nastawiona na rekrutację jednej szkoły z każdego województwa. Szkoła ta musi jednak spełnić wszystkie wymogi formalne i organizacyjne. W województwie wielkopolskim Rainbow Tour wybrał naszą szkołę! Rekruterzy zauważyli ogromne zaangażowanie w pracę całej społeczności szkolnej, partnerską współpracę na linii dyrekcja –nauczyciele – uczniowie – rodzice oraz doskonałe przygotowaną bazę dydaktyczną do nauki przedmiotów zawodowych.
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między władzami powiatu, firmą Rainbow Tour i dyrekcją szkoły nastąpi pod koniec września 2019 roku w trakcie uroczystości poświęconych patronowi szkoły.
Akademia Rainbow to korzyści dla uczniów, nauczycieli i touroperatora. W trakcie nauki uczniowie klas patronackich nabywają dodatkowe umiejętności na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych. Umiejętności te są określone w programie nauczania przygotowanych przez specjalistów Akademii Rainbow. Ich sprawdzenie odbywa się w trakcie rekrutacji uczniów na staże zagraniczne po ukończeniu trzeciej klasy.
Uczniowie kształcący się w Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji animacja czasu wolnego odbywają kurs animatora czasu wolnego, wyjeżdżają na tygodniowe szkolenie do bazy szkoleniowej Rainbow pod Łodzią, gdzie doskonalą swoje umiejętności. Uczniowie mają w szkole jeden dzień w tygodniu mundurowy, kiedy uczą się przedmiotów zawodowych.
Akademia Rainbow, dzięki współpracy ze szkołą kształci przyszłych rezydentów hoteli, pilotów wycieczek zagranicznych i animatorów czasu wolnego. Coroczna rekrutacja na staże zagraniczne ma na celu dobór odpowiedniej kadry do resortów hotelowych, w których wczasy organizuje Rainbow Tours na całym świecie.
Uczeń, który pomyślnie przejdzie proces rekrutacyjny odbywa trzymiesięczny, płatny staż zagraniczny.
W trakcie stażu uczeń pozostaje pod opieką rezydentów i poznaje sztukę animacji i pracę z klientem. Dodatkowym atutem staży jest możliwość kształcenia umiejętności językowych.
Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum i ósmych do zainteresowania się naszym kierunkiem Technik Organizacji Turystyki o specjalizacji animacja czasu wolnego pod patronatem Biura Podróży Rainbow. Poniżej linki:

Polityka Prywatności
E-Dziennik
Office365
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Brązowa tarcza
Facebook
Pracujemy z programem ZWCAD
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Czas Zawodowców
Do Pobrania
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerzy Szkoły

Amica - AGD : Lodówki, Zmywarki do naczyń, Kuchenki
Spomasz Wronki
Hotel Olympic Wronki