Godło Polski

Kalendarium

W 1962 roku powołana została Zasadnicza Szkoła dla Pracujących i tak się zaczęło...

1962

powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących przy Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego we Wronkach. Zajęcia szkolne odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza

1966

powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej

1970-71

zajęcia szkolne przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej

1971

siedzibą szkoły stał się budynek przy FM i U "Spomasz" ul.Powstańców Wlkp.25

1977

funkcjonują Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa przy Fabryce Maszyn i Urządzeń "Spomasz"

1982

powstaje Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

1.09.1992

Kurator Oświaty w Pile wydaje akt założycielski dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wronkach, w którego skład wchodzą następujące szkoły: liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do zawodu

1998

powołanie liceum ekonomicznego

1999

powołanie liceum technicznego

2000

powołanie liceum handlowego oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

2002

początek reformy programowej i strukturalnej w dotychczasowym szkolnictwie ponadpodstawowym

1.09.2002

w wyniku przekształcenia Zespół otrzymuje nazwę Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach, w skład którego wchodzą:

1. Technikum nr 2 (4 lata nauki):

  • technikum ekonomiczne
  • technikum budowlane

2. II Liceum Profilowane (3 lata nauki):

  • zarządzanie informacją
  • usługowo - gospodarczy

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lub 3 lata nauki)

1.09.2005

otwarto nowy kierunek kształcenia - Liceum dla dorosłych

10.11.2006

Uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego nr 235/06 z dnia 25 października 2006 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Konarskiego. Od tego roku placówka nosi nazwę: Zespół Szkoł Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

06.10.2007

I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, przekazanie szkole sztandaru przez Radę Rodziców oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu szkoły.

2007 r.

wyremontowanie budynku B, który został udostępniony szkole przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń "Spomasz" - Wronki - otwarcie sali kolumnowej, siłowni, i czterech sal lekcyjnych

1.09.2008

otwarcie nowoczesnej biblioteki szkolnej połączonej z centrum informacji multimedialnej

2008 r.

nawiązanie przez szkołę współpracy z OSZ für Bürowirtschaft I z Berlina, dzięki której młodzież bierze udział w spotakanich z niemieckimi rówieśnikami

2011 r.

Szkolne Eurokoło obchodzi 10 - lecie swojej działalności

15.09.2012

szkoła obchodzi uroczystośc 50 - lecia swej działalności, z okazji której odbywa się II Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego oraz  zostaje wmurowana przy wejściu do budynku B tablica pamiątkowa

2014 r.

po raz ostatni egzamin dojrzałości zdają uczniowie Liceum Profilowanego

Polityka Prywatności
E-Dziennik
Office365
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Brązowa tarcza
Facebook
Pracujemy z programem ZWCAD
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Czas Zawodowców
Do Pobrania
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerzy Szkoły

Amica - AGD : Lodówki, Zmywarki do naczyń, Kuchenki
Spomasz Wronki
Hotel Olympic Wronki