Godło Polski

O Szkole

Nauczyciele i pracownicy szkoły

nauczyciele_2019_20

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych (język polski, języki obce, historia, wiedza o kulturze, wiedza społeczeństwie, religia)

mgr  Barbara Nowierska j. polski, wiedza o kulturze - lider
mgr Agnieszka Naumowicz j. polski, etyka
mgr Paweł Bocian j. polski, muzyka
mgr Maria Nowaczyk j. angielski
mgr Agnieszka Rek-Duszyńska j. angielski - urlop macierzyński
mgr Sylwia Pogorzelczyk j. niemiecki
mgr Hanna Klemenska j. niemiecki
mgr Aleksandra Staszek j. niemiecki, j. rosyjski
mgr Agnieszka Sobkowiak historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Marcin Wilk historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Bogna Sikora j. angielski
mgr Rafał Dąbrowicz katecheta
mgr Dominika Rudy biblioteka
   

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka)

mgr Joanna Kubiak geografia, wychowanie do życia w rodzinie, wicedyrektor
mgr Urszula Anioł matematyka
mgr Wiesław Pupiec matematyka, fizyka - lider
mgr Robert Raś matematyka, informatyka
mgr inż. Emilia Górniak matematyka - urlop macierzyński
mgr Patrycja Wituska chemia
mgr Marlena Piekarek biologia
mgr Magdalena Machuj geografia
mgr inż Bogusława Kmita informatyka
mgr Agnieszka Sobkowiak geografia
mgr Ryszard Firlet informatyka
   

 Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sławomir Barszczewski wychowanie fizyczne, dyrektor
mgr Damian Sieczka wychowanie fizyczne
mgr Marlena Piekarek wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Popielska wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Wesołowski wychowanie fizyczne
   

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

mgr Joanna Kurek przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, kierownik szkolenia praktycznego
mgr Anna Lubik przedmioty zawodowe ekonomiczne - lider
mgr inż. Emilia Górniak przedmioty zawodowe ekonomiczna, podstawy przedsiębiorczości – urlop macierzyński
mgr Agnieszka Młynarczyk przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Ewelina Pawlak przedmioty zawodowe ekonomiczne, turystyczne
mgr Sylwia Pogorzelczyk przedmioty zawodowe turystyczne
mgr Agnieszka Sobkowiak przedmioty zawodowe turystyczne
mgr Robert Raś przedmioty zawodowe turystyczne
mgr inż. Krzysztof Gromadziński przedmioty zawodowe bugowlane
mgr inż. Tomasz Strzelczyk przedmioty zawodowe budowlane
mgr Lucyna Jasionowska przedmioty zawodowe ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
   

Zespół wychowawczy

mgr Hanna Siuda pedagog szkolny - lider
pozostali nauczyciele,wychowawcy, dyrekcja szkoły  
   

Pozostali pracownicy szkoły

Justyna Lewicka główna księgowa – urlop macierzyński
Justyna Teska  główna księgowa
Beata Muszyńska sekretarz szkoły
Sylwia Szymanek referent
Dorota Cypel, Irena Królska, Justyna Szulc, Lidia Wasik, Paweł Pogorzelczyk
   

Kalendarium

W 1962 roku powołana została Zasadnicza Szkoła dla Pracujących i tak się zaczęło...

1962

powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących przy Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego we Wronkach. Zajęcia szkolne odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza

1966

powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej

1970-71

zajęcia szkolne przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej

1971

siedzibą szkoły stał się budynek przy FM i U "Spomasz" ul.Powstańców Wlkp.25

1977

funkcjonują Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa przy Fabryce Maszyn i Urządzeń "Spomasz"

1982

powstaje Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

1.09.1992

Kurator Oświaty w Pile wydaje akt założycielski dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wronkach, w którego skład wchodzą następujące szkoły: liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do zawodu

1998

powołanie liceum ekonomicznego

1999

powołanie liceum technicznego

2000

powołanie liceum handlowego oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

2002

początek reformy programowej i strukturalnej w dotychczasowym szkolnictwie ponadpodstawowym

1.09.2002

w wyniku przekształcenia Zespół otrzymuje nazwę Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach, w skład którego wchodzą:

1. Technikum nr 2 (4 lata nauki):

  • technikum ekonomiczne
  • technikum budowlane

2. II Liceum Profilowane (3 lata nauki):

  • zarządzanie informacją
  • usługowo - gospodarczy

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lub 3 lata nauki)

1.09.2005

otwarto nowy kierunek kształcenia - Liceum dla dorosłych

10.11.2006

Uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego nr 235/06 z dnia 25 października 2006 roku nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Konarskiego. Od tego roku placówka nosi nazwę: Zespół Szkoł Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

06.10.2007

I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, przekazanie szkole sztandaru przez Radę Rodziców oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu szkoły.

2007 r.

wyremontowanie budynku B, który został udostępniony szkole przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń "Spomasz" - Wronki - otwarcie sali kolumnowej, siłowni, i czterech sal lekcyjnych

1.09.2008

otwarcie nowoczesnej biblioteki szkolnej połączonej z centrum informacji multimedialnej

2008 r.

nawiązanie przez szkołę współpracy z OSZ für Bürowirtschaft I z Berlina, dzięki której młodzież bierze udział w spotakanich z niemieckimi rówieśnikami

2011 r.

Szkolne Eurokoło obchodzi 10 - lecie swojej działalności

15.09.2012

szkoła obchodzi uroczystośc 50 - lecia swej działalności, z okazji której odbywa się II Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego oraz  zostaje wmurowana przy wejściu do budynku B tablica pamiątkowa

2014 r.

po raz ostatni egzamin dojrzałości zdają uczniowie Liceum Profilowanego

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach:

Sławomir Barszczewski - od 1 września 2017 r.

Ryszard Firlet - od 6 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Wicedyrektor:

Joanna Kubiak - od 1 września 2017 r.

Sławomir Barszczewski - od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Ewa Michalak - od 1 marca 2000 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Hieronim Franciszek Konarski

Hieronim Franciszek KonarskiStanisław Konarski, pijar, pedagog, publicysta, pisarz i poeta. Zreformował programy nauczania i wychowania wprowadzone najpierw w założonym przez niego elitarnym Collegium Nobilium, potem we wszystkich szkołach pijarskich, a po 1773 roku w całej Rzeczypospolitej za sprawą Komisji Edukacji Narodowej.
Konarski urodził się 30 września 1700 r. w Żarczycach w powiecie jędrzejowskim. Był już jedenastym dzieckiem miecznika sandomierskiego i kasztelana zawichojskiego Jerzego i Heleny Czermińskiej, spokrewnionej z możnym rodem Tarłów. W dniu 18 października dziecko ochrzczono, nadając mu imię Hieronim. Przodkowie Konarskiego jeszcze do połowy XVII wieku wyznawali arianizm, ale już jego rodzice byli katolikami, a Hieronim i jego trójka rodzeństwa zostali powołani do życia zakonnego. 9 - letni Konarski został posłany do znanego kolegium pijarów w Piotrkowie, po ukończeniu którego wstąpił do zakonu i przyjął imię Stanisław od św. Wawrzyńca, pod którym przeszedł do historii. Zaraz potem znalazł się w Podolińcu na Spiszu, gdzie pijarzy mieli swój nowicjat i szkołę, w której został wykładowcą.
W 1720 roku przeniósł się do Warszawy, aby studiować teologię, po czym przyjął święcenia kapłańskie. Dzięki wujowi, biskupowi poznańskiemu Janowi Tarle, wyjechał do Rzymu, do Collegium Nazaretanum. Po kilku latach przeniósł się do Paryża, gdzie nauczył się języka i poznał dzieła ówczesnych filozofów europejskich.
Po powrocie do kraju, za namową Józefa Andrzeja Załuskiego zajął się historią polskiego prawa, publikując I tom Volumina Legum (do 1739 r. wyszło kolejnych pięć tomów). W tym czasie rozpoczął też działalność publiczną, opowiadając się za elekcją króla-Piasta Stanisława Leszczyńskiego na tron polski i należał następnie do przywódców konfederacji w Dzikowie, zawiązanej w 1734r. przeciwko wyborowi Augusta III. Po jej upadku zajął się nauczaniem, najpierw w Krakowie, następnie w Rzeszowie. Jednocześnie opracowywał reformę szkolnictwa pijarskiego.W 1740r. z polecenia władz zakonnych zorganizował i 1 września otworzył w Warszawie elitarną szkołę dla synów szlacheckich - Collegium Nobilium. W pierwszym roku w ławie szkoły zasiadł tylko jeden uczeń.

W 1741 roku Konarski, już jako prowincjał polskiej prowincji pijarów, liczącej 300 zakonników w 20 domach zakonnych, zapoczątkował przygotowaną reformę szkolnictwa. Napisał nowe podręczniki, m.in. "O poprawie wad wymowy" oraz "Gramatykę łacińską", wznawianą potem po polsku 18 razy i 9 po łacinie. Program zreformowanych szkół pijarskich obejmował historię i geografię Polski i świata, astronomię, filozofię, matematykę, fizykę, nauki przyrodnicze, język ojczysty oraz języki obce, a także naukę tańca, muzyki, szermierki i jazdy konnej. Szczególną wagę przywiązywano w szkole do wychowania człowieka uczciwego i dobrego obywatela, patrioty. Istniał w niej także teatr, w którym uczniowie przygotowywali się do wystąpień publicznych. Konarski zajmował się również reformami społecznymi i politycznymi. W 1760r. wydał anonimowo "O skutecznym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryjnych sejmów", w którym poddał druzgocącej krytyce zasadę liberum veto i zrywania sejmów.
Domagał się jej zniesienia, co przyczyniłoby się do uzdrowienia stanu Rzeczypospolitej. Jego reformy szybko przynosiły owoce. Ponad stu posłów Sejmu Wielkiego, który podjął próbę reformy państwa, m.in. uchwalając Konstytucję 3 maja, było uczniami szkół pijarskich. Król Stanisław August Poniatowski uhonorował Konarskiego medalem z napisem "Sapere auso" (Temu, który odważył się być mądrym). Ksiądz Stanisław Konarski zmarł 3 sierpnia 1773r. i spoczął w podziemiach kościoła oo. Pijarów przy ul. Długiej w Warszawie. Wiersz nagrobkowy ułożył ks. bp Ignacy Krasicki:
"Ten, co pierwszy zdziczałe ciął gałęzie wzniosłe
I śmiał ścieżki odkrywać wiekami zarosłe,
Co nauki, co miłość kraju wzniósł i krzepił
W cieniu laurów spoczywa, które sam zaszczepił".

PRZYPIS : Kompendium wiedzy o Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, praca zbiorowa pod redakcją Aliny Kaźmierczak, Wronki 2007, s. 12-15

Więcej artykułów…

  1. Dzieje Szkoły
Polityka Prywatności
E-Dziennik
Office365
E-Dziennik
Zajęcia dodatkowe
Brązowa tarcza
Facebook
Pracujemy z programem ZWCAD
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości
Czas Zawodowców
Do Pobrania
Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerzy Szkoły

Amica - AGD : Lodówki, Zmywarki do naczyń, Kuchenki
Spomasz Wronki
Hotel Olympic Wronki